Ogłoszenie z dnia 15.11.2019

Ogłoszenia wymagane przez kodeks spółek handlowych MSIG 221/2019 (5860)

Zarząd Siarka Polska S.A. (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 418 § 1 w zw. z art. 416 § 3 i art. 5 § 3 k.s.h. ogłasza poniżej treść uchwały nr 3 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 października 2019 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji.