Ogłoszenie z dnia 24.11.2019

OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH nr. 248/2019 (5887)

Pozycja 66829.

SIARKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach
KRS 0000375396, REGON 121422240
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-01-11 r.

[BMSiG-66629/2019]

Zarząd Siarka Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 417 § 2 k.s.h. ogłasza, iż cena wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi na podstawie uchwały nr 3 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 października 2019 r. wynosi 0,30 zł za jedną akcję.